Hareket Yayınları

Görünürde bir yayınevi olan ancak arkaplanda bir zihniyetin, fikrin, devrin temsilcisi olan birçok ismin bir arada bulunduğu bir mahfildir Hareket Yayınları.

1966 yılında Ezel Erverdi ve arkadaşları tarafından kurulmuş, tanınmış birçok hocanın da katkısıyla gelişmiştir.

1977 yılından itibaren Dergâh Yayınları tarafından devam ettirilmektedir. Hareket Yayınları’ndan Dergâh Yayınları’na geçiş sürecinde Mustafa Kutlu‘nun etkisi büyüktür.